Tillfälliga regler under coronapandemin

2020-03-26

Vi vill att du som medlem ska känna dig trygg med att du får den information och hjälp du behöver från oss. Därför samlar vi här information om förändringar som gäller för dig som är arbetslös under tiden med coronapandemin. Vi lägger löpande upp ny information på sidan.

Du hittar alltid aktuell information om vad som gäller på alla sidor på webbplatsen. 

Tillfälliga regler- färre karensdagar

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen från sex dagar till två.

Förändringen gäller från och med den 3 januari 2022 och upphör att gälla den 2 januari 2023.

Under den aktuella perioden behöver du bara fullgöra två karensdagar. Detta gäller även om du tidigare har fått ett beslut där det anges att du ska fullgöra sex karensdagar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag 

Den 16 december 2020 sa riksdagen ja till regeringens förslag till fortsatt höjda ersättningsnivåer och fortsatt ändrat arbetsvillkor (se nedan).

Förslag i höstbudgeten

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att förlänga de höjda ersättningsnivåerna och det sänkta arbetsvillkoret till och med 2022. Därefter ska arbetslöshetsförsäkringen reformeras. 

Medlemsvillkoret går tillbaka till de gamla reglerna den 3 januari. Det innebär att december är sista månaden som räknas som fyra för den som går med i en a-kassa. Karensdagarna i a-kassan återinförs också, enligt förslaget.

Kravet att aktivitetsrapportera är tillbaka

Från och med juli måste du som är arbetslös skicka in en aktivitetsrapport varje månad som vanligt igen. Du kan läsa mer på Arbetsförmedlingens webbplats. Kontakta Arbetsförmedlingen om du har frågor om detta.

Kom ihåg att aktivitsrapportera varje månad under tiden du är arbetslös! Du kan läsa mer om vad som händer om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid här.

Nu höjs maxersättningen även för dag 101 och resten av ersättningsperioden från och med den 29 juni 

Maxersättningen på den inkomstbaserade ersättningen höjs från ersättningsdag 101 och framåt från högst 760 kronor till högst 1 000 kronor per dag.

När gäller den?

Höjningen är tillfällig och ska gälla från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021. Den höjda maxersättningen gäller för ersättning per dag som betalas ut för tid från och med den 29 juni 2020.

Redan den 13 april höjdes ersättningen de första 100 ersättningsdagarna till maximalt 1 200 kronor per dag. Alla belopp är före skatt.

Vad behöver jag göra för att få den höjda ersättningen?

Du behöver inte göra någonting. Fortsätt skicka in dina tidrapporter som vanligt.

Frågor & svar

Du kan läsa frågor & svar från regeringen om tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101 här. 

Här kan du läsa om tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som började gälla under våren

Under resten av året blir det lättare att få ersättning från a-kassan. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Här är de tillfälliga förändringarna:

En medlemsmånad räknas som fyra 

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader. 

Ersättningstaket blir högre

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till

  • 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  • 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Mellan den 29 juni 2020 och 3 januari 2021 kan du som har inkomstbaserad ersättning få upp till

  • 1000 kronor per dag från ersättningsdag 101 och resten av ersättningsperioden (300/450 dagar).

Karensdagarna slopas

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Våra kontor är stängda för besök

Med anledning av coronaviruset går det just nu inte att besöka något av våra kontor. Du är välkommen att ringa eller skicka meddelande på Mina sidor så hjälper vi dig!

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp.

  • Du kan skicka ett meddelande på Mina sidor så svarar vi dig så snart vi kan.
  • Du kan också ringa 010-470 68 00. Våra telefontider hittar du här. Har du fått ett brev från oss kan du ringa till din handläggare. Du hittar handläggarens direktnummer i brevet.
  • Har du en fråga där du inte behöver uppge ditt personnummer kan du även mejla till kontakt@gsakassa.se 

Vill du veta vilka villkor som gäller för ersättning från a-kassan?

Du kan läsa om villkoren här.

Kan du inte söka eller ta ett arbete på grund av att du är smittad av coronaviruset eller utreds för smitta?

Då ska du fylla i sjuk på dina tidrapporter och ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. För att kunna få ersättning från a-kassan måste du aktivt söka arbete och kunna ta ett arbete med kort varsel.

Får du inte lämna in ditt barn på förskola?

Arbetssökande som med hänvisning till pandemin covid-19 inte får eller kan lämna sina barn på förskolan eller annan barnomsorg kan ändå anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Om du som arbetssökande har en barnomsorgsplats men ombeds att inte lämna sitt barn i barnomsorgen eftersom du inte arbetar för närvarande, kan du ändå anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Eftersom du har en barnomsorgsplats får det förutsättas att barnet kan lämnas på förskolan om du skulle bli erbjuden ett arbete.

Fortsätt att söka arbete

Idag finns många möjligheter till att sköta sitt arbetssökande även hemifrån. Under förutsättning att du kan söka och ta arbete och vara anträffbar för Arbetsförmedlingen och möjliga arbetsgivare, kan du anses stå till arbetsmarknadens förfogande även om du har ombetts hålla barnet hemma. 

Om du inte kan söka eller ta arbete och vara anträffbar ska du fylla i att du inte kan ta arbete på tidrapporten och då har du inte rätt till ersättning från a-kassan.

Är ditt barn sjukt?

Om barnet är sjukt eller smittat ska du som vanligt ansöka om tillfällig föräldrapenning (VAB) hos Försäkringskassan och fylla i detta på din tidrapport.

Har din arbetstid minskat på grund av coronaviruset?

På grund av coronaviruset permitterar en del arbetsgivare sina anställda. Det innebär att arbetsgivare minskar arbetstid och lön medan anställningen i övrigt fortsätter som vanligt.

Om du har blivit permitterad kan du inte anses som arbetslös. Under den perioden har du inte rätt till ersättning från oss eftersom du fortfarande står till arbetsgivarens förfogande. Detta gäller oavsett om du får lön eller inte under permitteringen. Det är endast om du blir uppsagd och arbetslös på del- eller heltid som du kan ha rätt till ersättning.

GS-fackets webbplats kan du läsa om GS-fackets överenskommelse om korttidsarbete.

Om du blir arbetslös senare

Skulle du bli arbetslös senare kan månader med korttidsarbete med statligt stöd väljas bort till förmån för månader innan korttidsarbetet. Det gör att din ersättning från oss inte behöver påverkas negativt. Skulle det däremot vara bättre för dig att använda korttidsarbetet med statligt stöd när vi beräknar din ersättning så kan vi göra det. 

 

Senast uppdaterad 2021-02-10