Tillfälliga regler

Här har vi samlat information om tillfälliga regler.

Tillfälliga regler

Den 20 december 2022 sa riksdagen ja till regeringens förslag att förlänga de tillfälliga reglerna i arbets- och karensvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen.

Det innebär att de tillfälliga regler vi haft om karens och arbetsvillkor blir kvar till och med den 31 december 2023. Även de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna blir kvar som vi har idag.

Regeringen fattade också beslut om reglerna som behandlar undantagen för företagare när det gäller femårsregeln samt vilka åtgärder som en företagare får vidta under tid med arbetslöshetsförsäkring. Regeringen beslöt att de undantag som gäller i dagsläget även kommer att gälla under 2023.

Vad gäller?

Du hittar alltid aktuell information om vad som gäller på alla sidor på webbplatsen. Hör av dig till oss om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2023-01-10