Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret 2022 sker en vändning och medlemsantalet ökar igen. Vid utgången av 2022 är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

"Vändningen sammanfaller med signalerna om att arbetsmarknaden 2023 sannolikt blir tuffare med bland annat ökad arbetslöshet. Det är då naturligt att fler ser till att skaffa sig en trygghet i arbetslivet genom den försäkring som ett medlemskap i en a-kassa är, och att skydda sig innan olyckan är framme", säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Du kan läsa hela pressmeddelandet som publicerades den 23 januari här nedan.

Pressmeddelande från Sveriges a-kassor