Vid årsskiftet höjdes åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern när medlemskapet i a-kassan upphör automatiskt har höjts till 66 år.

När är höjningen?

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023 och förändringen gäller för dem som fyller 65 år 2023.

Ditt medlemskap fortsätter tills du fyller 66 år

Du som fyller 65 år under 2023 behöver inte göra någonting. Ditt medlemskap kommer automatiskt att fortsätta fram till den månad du fyller 66 år. Det innebär också att du har möjlighet att ansöka om arbetslöshetsersättning fram till den månad du fyller 66 år.

Avser du att gå i pension vid 65 års ålder behöver du meddela det skriftligt till oss. Det gör du enklast genom att logga in i Mitt medlemskap via vår webbplats.

Meddela oss om du söker ersättning och tar ut pension

Om du får ersättning från oss och samtidigt tar ut pension ska din ersättning minskas med det pensionsbelopp som du får. Du behöver därför meddela oss om du tar ut pension, annars finns det risk för att du får fel ersättning.

Har du några frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor. Du kan skicka ett meddelande i Mitt medlemskap eller ringa oss på 010-470 68 00