Ställ frågor och kommentera

Vi välkomnar synpunkter och allmänna frågor. Kritik är självklart tillåtet men tänk på att hålla god ton och följa våra förhållningsregler som du ser i punktlistan nedan.

God ton och respektfullt bemötande

  • Kommentarer eller inlägg som innehåller personuppgifter eller som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp.
  • Det är inte tillåtet att lägga upp sådant som bryter mot Facebooks regler, svensk lag eller personuppgiftslagen.
  • Frågor som rör enskilda ärenden. Har du eller har du haft ett ärende hos oss kan vi inte kommentera detta via denna kanal. Ring oss i stället under vår telefontid eller logga in på Mina sidor så hjälper vi dig.
  • Du får inte spamma sidan med upprepade kommentarer.

Det är vi på GS a-kassa som bedömer om ett inlägg ska tas bort. Kommentarer som bryter emot våra förhållningsregler kommer att raderas.

Följ oss i sociala kanalen