Vilken tid behöver vi intyg på?

När du söker ersättning första gången behöver vi intyg på vad du gjort under de 12 månaderna innan du blev arbetslös. 

  • Har du arbetat ska din arbetsgivare fylla i arbetad tid för de senaste 12 månaderna som du arbetat innan arbetslösheten på arbetsgivarintyget.
  • Om du varit sjuk eller föräldraledig större delen av en månad, eller har avslutat heltidsstudier under det senaste året, kan det innebära att vi behöver intyg för månader längre tillbaka i tiden. 

Tiden som vi ser om du uppfyller ett arbetsvillkor och i sånt fall räknar ut din ersättning på, kan förlängas om den innehåller tid som kan hoppas över. Det innebär att du kan få räkna med arbete du har gjort för mer än 12 månader sedan. Den tid som får hoppas över får högst vara 5 år.

Exempel på tid som kan hoppas över:

  • Styrkt sjukdom.
  • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen.
  • Avslutade eller helt avbrutna heltidsstudier om du har fyllt 25 år, om du är yngre måste du ha arbetat heltid i minst 5 månader innan studierna.
  • Tid med föräldrapenning.

Det finns fler exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Behöver du ett arbetsgivarintyg?

Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

 

Senast uppdaterad 2019-07-17