Styrelsen

GS a-kassa har en styrelse som väljs av a-kassans högsta beslutande organ; stämman. Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar, varav nio ordinarie ledamöter samt fem suppleanter och de har möten en gång i månaden.

 

Ordinarie ledamöter

Bo-Arne Andersson, ordförande

Kenneth Johansson, vice ordförande

Jörgen Johansson, ledamot

Mattias Lund, ledamot

Camilla Tiredal, ledamot

Hans Pettersson, ledamot

Fredrik Lundberg, ledamot

Agneta Norman, ledamot

Ann-Marie Begler, statens representant

 

Suppleanter 

Lena Halvardsson

Jonny Månsson

Sandra Särnholm

Johan Blasiusson

Janne Jansson

Leif Tallskog, statens representant

 

Kassans arbetsutskott

Bo-Arne Andersson, Kenneth Johansson och Barbro Andersson.

Kassachef Barbro Andersson är adjungerad i styrelsen.