Styrelsen

GS a-kassa har en styrelse som väljs av a-kassans högsta beslutande organ; stämman. Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar, varav åtta ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. De har möten en gång i månaden.

 

Ordinarie ledamöter

Jörgen Johansson, ordförande

Kenneth Johansson, vice ordförande

Peter Berntsson, ledamot

Mattias Lund, ledamot

Hans Pettersson, ledamot

Fredrik Lundberg, ledamot

Agneta Norman, ledamot

Claes Revenius, statens representant

 

Suppleanter 

Sandra Särnholm

Filip Brzezinski

Vehid Stovrag

Johan Blasiusson

Anette Schierbeck, statens representant