Om oss

Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning. Det innebär att vi inte är en myndighet som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, men att vi har fått mandat av staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen.

När vi fattar beslut om ersättning eller medlemskap så fattar vi dessa enligt lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och lag om arbetslöshetskassor (LAK). Vi bestämmer inte själva över regelverken utan måste följa det som står i lagen, men vi arbetar självklart för att hjälpa dig som medlem på bästa sätt.


Organisation

GS a-kassa har ca 45 600 medlemmar och 30 anställda.

Vi har tre kontor, Nässjö, Östersund och huvudkontoret i Stockholm. 

På huvudkontoret finns kassans ledning och kassachef. På medlemservice arbetar ersättnings- och servicehandläggare. Vissa handläggare är specialisthandläggare som har särskild kompetens i återkrav-, företag- och EU/EES-ärenden. 

Våra andra avdelningar är HR, ekonomi, kommunikation, försäkring och IT.

Här kan du läsa om vad vi gör och se vilka vi är som arbetar på GS a-kassa:


Styrelsen

GS a-kassa har en styrelse som väljs av a-kassans högsta beslutande organ; stämman. Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar, varav åtta ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. De har möten en gång i månaden.

 

Ordinarie ledamöter

Jörgen Johansson, ordförande

Kenneth Johansson, vice ordförande

Peter Berntsson, ledamot

Mattias Lund, ledamot

Hans Pettersson, ledamot

Fredrik Lundberg, ledamot

Agneta Norman, ledamot

Claes Revenius, statens representant

 

Suppleanter 

Sandra Särnholm

Filip Brzezinski

Vehid Stovrag

Johan Blasiusson

Anette Schierbeck, statens representant

 

 


Stadgar

Medlemmar och våra revisorer kan lämna skriftliga förslag till ändringar av stadgarna.

Om du vill ha mer information om våra stadgar och reglerna kring stadgeändringar kan du klicka på länken nedan.


Stämman

Stämman hålls vartannat år. Här har du som medlem möjlighet att påverka och rösta om vem som kommer att ingå i a-kassans styrelse. 

På stämman tas beslut om bland annat fastställande av kassans budget för nästkommande två år, val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen eller revisorerna anser att det finns skäl att hålla ytterligare en stämma.    

 

Vår senaste stämma

Vi hade vår senaste föreningsstämma den 15 juni 2022. Stämman var ett så kallat hybridmöte där styrelsen, personal från a-kassan, revisorer och gäster var på plats i Stockholm och ombuden deltog via Teams.

Senast uppdaterad 2020-07-09