Om oss

Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning. Det innebär att vi inte är en myndighet som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, men att vi har fått mandat av staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen.

När vi fattar beslut om ersättning eller medlemskap så fattar vi dessa enligt lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och lag om arbetslöshetskassor (LAK). Vi bestämmer inte själva över regelverken utan måste följa det som står i lagen, men vi arbetar självklart för att hjälpa dig som medlem på bästa sätt.


Organisation

GS a-kassa har 48 000 medlemmar och 36 anställda.

Vi har tre kontor, Nässjö, Östersund och huvudkontoret i Stockholm. 

På huvudkontoret finns kassans ledning och kassachef. På medlemservice arbetar ersättnings- och servicehandläggare. Vissa handläggare är specialisthandläggare som har särskild kompetens i återkrav-, företag- och EU/EES-ärenden. 

Våra andra avdelningar är HR, ekonomi, kommunikation, försäkring och IT. Vi har också en projektledare som även är vårt dataskyddsombud.

Här kan du läsa om vad vi gör och se vilka vi är som arbetar på GS a-kassa:


Styrelsen

GS a-kassa har en styrelse som väljs av a-kassans högsta beslutande organ; stämman. Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar, varav nio ordinarie ledamöter samt fem suppleanter och de har möten en gång i månaden.

Ordinarie ledamöter

Bo-Arne Andersson, ordförande
Kenneth Johansson, vice ordförande
Jörgen Johansson, ledamot
Mattias Lund, ledamot
Camilla Tiredal, ledamot
Hans Pettersson, ledamot
Fredrik Lundberg, ledamot
Agneta Norman, ledamot
Per Wenna, statens representant

Suppleanter 

Lena Halvardsson
Jonny Månsson
Sandra Särnholm
Johan Blasiusson
Leif Tallskog, statens representant

Kassans arbetsutskott består av Bo-Arne Andersson och Kenneth Johansson. Kassachef Barbro Andersson är adjungerad i styrelsen och i arbetsutskottet.


Stadgar

Medlemmar och våra revisorer kan lämna skriftliga förslag till ändringar av stadgarna.

Om du vill ha mer information om våra stadgar och reglerna kring stadgeändringar kan du klicka på länken nedan.


Stämman

Stämman hålls vartannat år. Här har du som medlem möjlighet att påverka och rösta om vem som kommer att ingå i a-kassans styrelse. 

På stämman tas beslut om bland annat fastställande av kassans budget för nästkommande två år, val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen eller revisorerna anser att det finns skäl att hålla ytterligare en stämma.    

Vi hade vår senaste föreningsstämma den 18 juni 2018 på Norra Latin i Stockholm

Senast uppdaterad 2019-08-13