Nytt medlemssystem & nya e-tjänsten Mitt medlemskap

Fakturorna kommer lite senare denna månad eftersom vi byter medlemssystem. Läs mer om vår nya e-tjänst Mitt medlemskap här.

Utredning föreslår nya a-kasseregler

2020-07-07

I februari 2018 tillsatte regeringen utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster och som ska göra a-kassan bättre anpassad till dagens och framtidens arbetsmarknad. I juni redovisade utredningen sitt arbete.

Två av förslagen är att ersätta arbetsvillkoret med ett inkomstvillkor och att sänka kravet på medlemstid för inkomstbaserad ersättning.

"Det här innebär att även personer med otrygga anställningsformer kvalificerar sig för inkomstbaserad ersättning och slipper fundera på om det lönar sig att gå med i a-kassan", säger utredare Maria Hemström Hemmingsson.

Angeläget att reformera arbetslöshetsförsäkringen

Sveriges a-kassor ser två reformer som särskilt viktiga att genomföra: Att basera ersättningen på inkomst i stället för arbetad tid och att höja ersättningsnivåerna i takt med löneutvecklingen i Sverige.

"A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som är anpassad till hur dagens arbetsliv faktiskt ser ut", säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor. 

Läs mer om utredningen här:

Pressmeddelande, Sveriges a-kassor

Utredning föreslår nya a-kasseregler, Sveriges a-kassor

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, regeringen.se

Pressträff, regeringen.se

Senast uppdaterad 2020-07-07