Föreningsstämma

2020-02-17

Vi har vår nästa föreningsstämma den 10 juni. 

På stämman tas bland annat beslut om 

  • kassans budget för nästkommande två år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • motioner från medlemmar.

Deltar gör bland annat de 30 valda stämmoombuden, a-kassans styrelse och suppleanter i styrelsen och delar av a-kassans personal.

Var?

Clarion Hotel Sign på Östra järnvägsgatan 35 i Stockholm. Mötet börjar klockan 10.00.

Vill du som medlem vara med och välja ombud?

Håll utkik när din valkrets har val av ombud till a-kassan. I mars kommer vi att informera om var och när valen är (här under nyheter). Både du som nominerar och den som du nominerar måste vara medlem i GS a-kassa.

Vi har för närvarande 15 valkretsar (GS-fackets avdelningar). Varje valkrets väljer två ombud och fyra suppleanter, och mandatperioden är fyra år. Valen sker på möten hos varje valkrets. 

Vi har föreningsstämma vartannat år.

Vill du som medlem lämna en motion till föreningsstämman?

Mejla motionen till vår kassachef barbro.andersson@gsakassa.se senast den 31 mars 2020.

Senast uppdaterad 2020-02-17