Vi skyddar dina personuppgifter

2018-05-23

Ny dataskyddslagstiftning

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps och du får en ökad kontroll över hur dina uppgifter behandlas.

Vi vill att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss!

Vi på GS a-kassa värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Vi är ansvariga för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt och vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, klicka här

Använd vår e-tjänst Mina sidor 

  • Vi vill inte att du mejlar namn och personnummer till oss eftersom det inte är ett säkert sätt att skicka dina personuppgifter på. Använd istället vår e-tjänst Mina sidor där du loggar in och legitimerar dig med e-legitimation/BankID.
  • Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.
  • Vissa uppgifter kan du själv skriva och skicka i ett meddelande på Mina sidor, eller ringa och meddela oss på telefon! 

Arbetsgivarintyg.nu

Be din arbetsgivare skicka ditt arbetsgivarintyg via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig på 010-470 68 00, eller skicka ett meddelande på Mina sidor

Senast uppdaterad 2018-05-23