Föreningsstämma

2018-06-01

GS a-kassa har sin föreningsstämma den 18 juni 

Vi har föreningsstämma vartannat år. På stämman tas beslut om bland annat

  • fastställande av kassans budget för nästkommande två år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • samt övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Deltar gör bland annat de 30 valda stämmoombuden, a-kassans styrelse och suppleanter i styrelsen och delar av a-kassans personal.

Frågor?

Har du som medlem några frågor om föreningsstämman är du självklart välkommen att kontakta oss.

 

Senast uppdaterad 2018-06-01