Sveriges a-kassor

2017-12-01

Den 1 december byter A-kassornas Samorganisation (SO) namn till Sveriges a-kassor.

Vad är Sveriges a-kassor?

Sveriges a-kassor är a-kassornas service- och intresseorganisation.

De arbetar för att medlemmarna i de 27 a-kassorna ska få kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor, och stöttar a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning.

Vill du läsa mer om deras arbete kan du gå in på Sveriges a-kassors webbplats: www.sverigesakassor.se.

Senast uppdaterad 2017-12-01