Problem att skicka in tidrapporten?

Vi ser att medlemmar som använder Iphone, Ipad eller Imac kan få felmeddelande när de ska signera sin tidrapport i webbläsaren Safari.

För att komma förbi detta problem går du in i Inställningar -> Safari -> Integritet och säkerhet och avmarkerar valet "Spåra inte mellan webbplatser". Du kan också byta till en annan webbläsare, förslagsvis Chrome.