Jag vill gå ur GS a-kassa

Om du vill avsluta ditt medlemskap hos oss behöver vi en skriftlig anmälan.

Du anmäler att du vill avsluta ditt medlemskap i vår e-tjänst Mitt medlemskap. Vi kan tidigast avsluta ditt medlemskap från den dag vi får din anmälan. Du ska betala avgiften till och med sista månaden du är medlem.

Sämre försäkringsskydd utan medlemskap

Tänk på att om du saknar medlemskap i en a-kassa får du lägre ersättning om du är eller blir arbetslös, eller om du är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd.

Är du snart 65 år?

Vi avslutar automatiskt ditt medlemskap månaden innan du fyller 65 år. Anledningen till att medlemskapet avslutas månaden innan du fyller 65 år, är att pension betalas ut från och med den första dagen i månaden som du fyller 65 år.

Däremot måste du själv anmäla skriftligt om du vill gå ur a-kassan när du tar ut pension i förtid. Du har självklart rätt att vara medlem till månaden innan du fyllt 65 år. 

Senast uppdaterad 2021-04-14