GS-fackets inkomstförsäkring

Som medlem i GS-facket har du en inkomstförsäkring som kan fylla upp din ersättning till ca 80 procent av din tidigare inkomst om du blir arbetslös och får ersättning från a-kassan (gäller inkomst upp till 35 000 kronor i månaden). Inkomstförsäkringen betalas ut under max 200 ersättningsdagar.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit medlem i GS-facket de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig. För mer utförlig information om inkomstförsäkringen ska du kontakta GS-facket. Du kan även läsa mer om försäkringen på GS-fackets webbplats.

Om du inte är medlem i GS-facket kan du ansöka om medlemskap på GS-fackets webbansökan.