Handläggningskö

Med handläggningskö menar vi den tid det tar från det att vi har fått in de uppgifter vi behöver i vårt ärendehanteringssystem, till dess vi tittar på och går igenom dessa. Vi handlägger nya ärenden i turordning. 

  • Om vi behöver fler uppgifter från dig kommer vi att be om detta när vi tittar på ditt ärende.
  • När du sänder in fler uppgifter hamnar det i ditt ärende och en handläggare kommer att titta på de nya uppgifterna. Hur länge det dröjer innan vi kan titta på nya uppgifter i ditt ärende beror på hur vår arbetsbelastning ser ut just då. Har vi allt vi behöver tar vi beslut i ärendet och skickar ett beslut till dig. Observera att vi även behöver din tidrapport!
  • Om vi handlägger ditt ärende senast måndag, och du har rätt till ersättning, får du utbetalning på torsdag. 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Senast uppdaterad 2017-11-23