Vem kan få ersättning?

För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla grund- och arbetsvillkor. 

Grundvillkoren

  • Du ska vara arbetsför och kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar varje dag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • Du ska vara anmäld som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 
  • Även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande

Arbetsvillkor

För att uppfylla arbetsvillkoret ska du under de senaste 12-månaderna före arbetslösheten ha arbetat minst sex kalendermånader med minst 80 timmar i varje månad. Denna regel kallas för huvudregeln.

Uppfyller du inte arbetsvillkoret enligt huvudregeln så finns det en alternativregel till arbetsvillkoret. Alternativregeln innebär att du ska ha arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Varje månad måste då innehålla minst 50 timmars arbete.

Uppfyller du inte arbetsvillkoret enligt huvudregeln eller alternativregeln kan det finnas möjlighet att räkna med tid med föräldrapenning och/eller fullgjord totalförsvarsplikt. Tid med föräldrapenning och totalförsvarsplikt jämställs då med arbete. För mer detaljerad information ta kontakt med våra handläggare på a-kassan.

Senast uppdaterad 2017-11-16