Vabba/föräldrapenning?

Om du tar ut föräldrapenning så ska du rapportera det på din tidrapport. Det finns en kolumn för detta på tidrapporten, där du redovisar vilka dagar du tagit ut föräldrapenning samt i vilken omfattning.

Du har inte rätt till ersättning från oss för dagar som du har hel föräldrapenning. 

Tar du ut föräldrapenning på lördag och söndag påverkar det inte din ersättning men du måste rapportera den tiden på tidrapporten.

Om du tar föräldrapenning en längre tid

Om du är arbetslös och tar ut hel föräldrapenning en längre tid, finns det möjlighet, om du fortfarande är arbetslös efter föräldraledigheten, att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod om du har ersättningsdagar kvar.

Senast uppdaterad 2022-06-17