Tänker du ta ut pension?

Det är viktigt att du känner till:

  • Att det kan påverka din arbetslöshetsersättning om du väljer att ansöka om pension och att vi gör ett avdrag.
  • Att avdraget upphör om beslutet om pension tagits tillbaka.
  • Ta gärna kontakt med oss för mer information innan du ansöker om förtidspension eftersom det kommer att påverka din arbetslöshetsersättning.
  • Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.
  • Att du har rätt att söka arbetslöshetsersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.

Ersättningens storlek vid uttag av tjänstepension

Avdrag görs med det belopp som du får i pension. Det är viktigt att du känner till att om du tagit ut tjänstepension kommer vi att göra avdrag även om du senare väljer att sluta ta ut tjänstepension.

Senast uppdaterad 2013-09-09


Mer som du behöver veta