Tänker du ta ut pension?

Det är viktigt att du känner till:

  • Att det kan påverka din arbetslöshetsersättning om du väljer att ansöka om pension och att vi gör ett avdrag.
  • Att avdraget upphör om beslutet om pension tagits tillbaka.
  • Ta gärna kontakt med oss för mer information innan du ansöker om pension eftersom det kommer att påverka din arbetslöshetsersättning.
  • Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.
  • Att du har rätt att söka arbetslöshetsersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.

Senast uppdaterad 2021-04-14