Har du börjat arbeta, heltid eller deltid?

Om du fått arbete ska du fylla i arbete på tidrapporten. Du ska även skicka in ditt anställningsavtal i PDF-format på Mina sidor. Vi behöver veta vilken typ av anställning du fått, under vilken period och i vilken omfattning.

Har du fått en visstidsanställning ska du skicka in ett arbetsgivarintyg efter arbetets slut. Om du har en timanställning vid behov ska du skicka in ett arbetsgivarintyg var tredje månad.

Vi kontrollerar sedan att de arbetade timmarna som arbetsgivaren redovisat i arbetsgivarintyget stämmer överens med de timmar som du fyllt i att du arbetat på tidrapporten. Om dessa inte stämmer överens kommer vi att utreda om orsaken. Visar det sig att du arbetat fler timmar än vad du redovisat på tidrapporten kan det bli aktuellt med återkrav.

Deltidsarbete och ersättning?

Du som arbetar deltid har rätt att göra det under totalt 60 veckor i kombination med arbetslöshetsersättning. Detta gäller oavsett om du har en timanställning eller fast arbetstid. Det är bara i de veckor där du arbetar, har semester och samtidigt får ut ersättning som påverkas.

Exempel; Anna har fått ett deltidsarbete på 50 procent och rapporterar i att hon arbetar 50 procent på tidrapporten, för vecka 1 och 2. Anna får då ut 2,5 dagar i ersättning per vecka. Detta innebär att hon nu gjort två deltidsveckor av totalt 60 veckor.

Dagar som du arbetar medan du är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd påverkar inte dina deltidsveckor.

Vad händer när jag använt 60 deltidsveckor i kombination med arbete?

När du använt 60 deltidsveckor i kombination med arbete har du bara rätt till ersättning för veckor som du är helt arbetslös. Du har alltså inte längre rätt till ersättning de veckor när du arbetar.

Exempel; Olle har en timanställning och har använt sina 60 deltidsveckor. Han skickar in tidrapport för vecka 3 och 4. Vecka 3 har Olle arbetat 8 timmar per dag under tre dagar och varit arbetslös resten av tiden. Vecka 4 har han varit helt arbetslös.

  • Vecka 3: ingen ersättning betalas ut
  • Vecka 4: ersättning betalas ut för hela veckan

När de 60 deltidsveckorna tar slut kan du välja att:

  • Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning.
  • Säga upp din deltidsanställning eller tacka nej till arbete som du erbjuds på deltid. 

Det är viktigt att känna till att de 60 deltidsveckorna måste ta slut innan du kan säga upp din deltidsanställning eller tacka nej till erbjudet arbete. Om du gör detta innan och inte har giltiga skäl, blir du avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. För att du inte ska bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar om du säger upp din deltidsanställning, måste inkomsten från ditt deltidsarbete vara mindre än den ersättning du får från oss om du är arbetslös på heltid.

Har du barn under 18 år?

Om du har barn under 18 år som bor hemma hos dig kan du bli inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin när de 60 deltidsveckorna tagit slut. Detta innebär att du kan ha kvar ditt deltidsarbete och få aktivitetsstöd övrig tid. Kontakta Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska bli inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Senast uppdaterad 2021-12-20