Arbetsmarknadspolitiskt program

Om du blivit inskriven i något arbetsmarknadspolitiskt program får vi uppgifter om detta från Arbetsförmedlingen. Under tiden som du deltar i programmet får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Söker du ersättning från oss efter tiden i ett arbetsmarknadspolitiskt program så kommer vi att fråga Försäkringskassan om hur många dagar de betalat ut i aktivitetsstöd till dig. Vi behöver denna uppgift på grund av att dagar som du fått aktivitetsstöd från Försäkringskassan samordnas med dina a-kassedagar som du har hos oss.

Försäkringskassan kan först ge oss svar när de betalat ut aktivitetsstöd för hela programtiden. Du kan inte få ut arbetslöshetsersättning förrän vi fått uppgifterna från Försäkringskassan.

Senast uppdaterad 2021-04-14