Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den myndighet som du först ska ta kontakt med om du blir arbetslös. Där anmäler du dig som arbetssökande. Arbetsförmedlingens främsta uppdrag är att förmedla arbeten och stötta dig i ditt arbetssökande. De ska även säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring och förhindra att det görs felaktiga utbetalningar.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen bland annat genom att utbyta information med varandra.

Exempel på tillfällen då vi får information från Arbetsförmedlingen

  • När du anmäler dig som arbetssökande.
  • Om du inte söker anvisat arbete eller följer din handlingsplan.
  • Om du missar ett inbokat möte eller inte lämnat in din aktivitetsrapport i tid.
  • Om du blir inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Exempel på tillfällen då vi ger information till Arbetsförmedlingen

Vi meddelar Arbetsförmedlingen om hur många dagar du har kvar i din ersättningsperiod samt om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Ta dock alltid kontakt med Arbetsförmedlingen i god tid när dina ersättningsdagar börjar ta slut, för att vara säker på att de har rätt information om ditt ärende. 

Försäkringskassan

A-kassorna och Försäkringskassan har ett visst samarbete med varandra. A-kassan kan hämta information om dina sjukperioder och föräldraledighet, men vi kan inte se hur mycket som Försäkringskassan betalat ut i ersättning till dig.

Exempel på tillfällen då vi kan hämta information från Försäkringskassan

  • Sjukperioder (information om period och omfattning).
  • Föräldraledighet (information om period och omfattning).
  • Om du har barn under 18 år.
  • Viss information om pension. Om du har ansökt om pension och söker arbetslöshetsersättning måste du alltid informera oss om det. Vi behöver dessutom alltid kopia av pensionsbeslut från dig.

För dig som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Du som blir inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program får aktivitetsstöd under tiden som du deltar. Aktivitetsstödet betalas ut av Försäkringskassan, men det är vi som räknar ut storleken på ditt aktivitetsstöd, och skickar denna information till Försäkringskassan. De dagar som du får aktivitetsstöd räknas av från din ersättningsperiod hos oss. Försäkringskassan måste alltid meddela oss om hur många dagar de betalat ut i aktivitetsstöd.

Tänk på att: blir du sjuk måste du själv anmäla det till Försäkringskassan! Du kan inte få a-kassa samtidigt som du får hel sjukpenning.

Från och med den 1 mars 2015 ska även du som är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14:e i varje månad. För mer information, kontakta Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad 2021-04-14